Collection: Grilled Main Dishes

8 products
  • Prawns Shalshlick
  • Grill Mix Rajib Mahal
  • lamb Shashlick
  • Chicken Shashlick
  • Lamb Tikka Plats
  • Chicken Tikka Plats
  • Prawns Tandoori Plats
  • Chicken Tandoori Plats